Treoir:

Déan staidéar ar na nathanna sna luaschártaí thíos. Cuideoidh siad go mór le do chumas scríofa agus ceist na filíochta á fhreagairt agat.

Filíocht na hArdteiste: Nathanna 1

Filíocht na hArdteiste: Nathanna 2

Filíocht na hArdteiste: Nathanna 3

Filíocht na hArdteiste: Nathanna 4

Filíocht na hArdteiste: Nathanna 5